Automatska klizna vrata na evakuacijskim putevima pomažu u svakodnevnoj upotrebi i omogućuju sigurnu evakuaciju u hitnim situacijama. Možete birati između REDUNDANT, BREAK-OUT i FIRE vrata za ugradnju na evakuacijske izlaz.