17 cm
visina pogona
ugradbeni senzor
za sigurnost korisnika
izlaz u nuždi
za sigurnu evakuaciju
El30 | El60
vatrootpornost
 
 
500 F | fire sliding door
 
 
500 EF | escape fire sliding door
 
 
500 EFS | escape fire sliding door
 
 
1.
U normalnim uvjetima protupožarna vrata djeluju kao standardna automatska klizna vrata i omogućuju neometan prolazak.
2.
Nakon aktiviranja požarnog signača ili nužde, vrata se mehanički prisilno zatvaraju i prebacuju u zaokretan rad krila.
3.
Sigurna evakuacija ljudi osigurava se otvaranjem krila vrata . Vrata se nakon toga automatski zatvaraju.
4.
Vrata također omogućuju jednostavno i sigurnu evakuaciju ljudi i stvari u hitnim slučajevima.